kosa na trávu
Kosení tradiční metodou
pro biologickou rozmanitost
a pestřejší život
Kosení pomáhá krajině i lidem!